Doelstelling

De Stichting heeft ten doel het uitvoeren van of het medewerken aan de uitvoering van projecten van ontwikkelingssamenwerking in het bijzonder op technisch, medisch en/of educatief gebied, en voorts al hetgeen daarmede in ruimere zin verband houdt of kan bijdragen aan verwezenlijking van het doel.